Quảng cáoDoanh nghiệp ngang nhiên xâm phạm vùng đệm Di sản Vịnh Hạ Long