Quảng cáoBình Thuận: Điều tra vụ Sở tiếp tay cho các "đại gia" đất sai phạm, thất thoát nhiều tỷ đồng

Theo Văn bản số 1696/KL – UBND, do ông Nguyễn Ngọc Hai, Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận ký ban hành, chỉ rõ đây là sai phạm ở TP.Phan Thiết là có hệ thống. Những người có trách nhiệm còn tiếp tay cho các đại gia bất động sản trục lợi bất chính.

Phát hiện nhiều hồ sơ chuyển mục đích sử dụng đất trái quy hoạch

Từ đầu năm 2016 đến tháng 9/2018, UBND TP.Phan Thiết cho phép 160 hồ sơ chuyển mục đích sử dụng đất từ đất nông nghiệp sang đất ở nông thôn tại 3 xã: Thiện Nghiệp, Phong Nẫm và Tiến Lợi. Qua kiểm tra, đoàn công tác đã phát hiện 160 hồ sơ nêu trên không phù hợp với quy hoạch sử dụng đất và kế hoạch sử dụng đất hàng năm của tỉnh Bình Thuận

Cụ thể, theo quy hoạch, vị trí 160 thửa đất này hầu hết là đất cây lâu năm, nhưng UBND TP.Phan Thiết lại cho phép chuyển mục đích từ đất nông nghiệp sang đất ở nông thôn.

Để có những kết luận chính xác, đoàn công tác của tỉnh Bình Thuận đã đối chiếu bản đồ kế hoạch sử dụng đất qua 3 năm: 2016, 2017, 2018 của TP.Phan Thiết do UBND tỉnh phê duyệt, trong số 160 thửa đất trên có đến 139 thửa với tổng diện tích hơn 176.800m2 không đúng kế hoạch sử dụng với diện tích hơn 54.000m2.

Hồ sơ điều tra - Bình Thuận: Điều tra vụ Sở tiếp tay cho các 'đại gia' đất sai phạm, thất thoát nhiều tỷ đồng

Xã Thiện Hiệp - một trong 3 xã ở TP.Phan Thiết bị đoàn Thanh tra tỉnh Bình Thuận phát hiện sai phạm trong hoạt động chuyển mục đích sử dụng đất sai quy định. (Ảnh: Duy Quan).

Nội dung của các hồ sơ là xin chuyển mục đích sử dụng từ đất nông nghiệp sang đất ở nông thôn, nhưng cơ quan chuyên trách của TP.Phan Thiết lại không thẩm định điều kiện, nhu cầu chuyển mục đích sử dụng theo quy định tại điểm d khoản 2 Điều 06 của Thông tư số 30/2014 của bộ Tài nguyên và Môi trường.

Theo luật Đất đai năm 2013, quy hoạch sử dụng đất cấp xã không còn nằm trong hệ thống quy hoạch, nghĩa là không còn hiệu lực. Tuy nhiên, phòng Tài nguyên và Môi trường TP.Phan Thiết đã vận dụng, căn cứ các quy hoạch sử dụng đất của cấp xã để tham mưu UBND TP.Phan Thiết, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất sai với quy hoạch sử dụng đất của địa phương đã được UBND tỉnh phê duyệt.

Sở tiếp tay cho sai phạm…

Bất ngờ kiểm tra 10 hồ sơ hợp thửa, tách thửa tại văn phòng Đăng ký đất đai TP.Phan Thiết, đoàn thanh tra của tỉnh Bình Thuận phát hiện có 9 hồ sơ đã chuyển mục đích từ đất nông nghiệp sang đất ở nông thôn, rồi sau đó làm thủ tục xin hợp thửa, tách thửa.

Trong đó có một trường hợp thực hiện thủ tục tách thửa đất nông nghiệp (mỗi thửa 1.000m2), sau đó lại xin chuyển một phần đất nông nghiệp sang đất ở. Các hồ sơ nêu trên không thể hiện việc xin cấp đổi giấy chứng nhận theo thửa đất được hợp thửa, mà xin tách thửa theo hiện trạng có đường giao thông tự mở.

Các trường hợp tách thửa nhưng không lập dự án đầu tư là trái với Quyết định 55 mà UBND tỉnh Bình Thuận đã ban hành.

Hồ sơ điều tra - Bình Thuận: Điều tra vụ Sở tiếp tay cho các 'đại gia' đất sai phạm, thất thoát nhiều tỷ đồng (Hình 2).

Sau khi thanh tra, tỉnh Bình Thuận phát hiện nhiều sai phạm tại TP.Phan Thiết. (Ảnh: Duy Quan).

Sở Tài nguyên và Môi trường khi cấp giấy Chứng nhận Quyền sử dụng đất, và thu hồi các giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã cấp trước đó, nhưng không có văn bản đề nghị UBND TP.Phan Thiết ban hành quyết định thu hồi đất theo thẩm quyền.

Sau khi được cấp giấy chứng nhận theo các thửa được tách, các hộ gia đình và cá nhân đã sang nhượng hầu hết các thửa đất được tách.

Điều đáng nói, ngày 31/01/2018, văn phòng Đăng ký đất đai TP.Phan Thiết có công văn gửi UBND TP.Phan Thiết xin ý kiến về việc xin hợp thửa và tách 11 thửa trên diện tích hơn 9.783m2 tại thôn Thiện Sơn, xã Thiện Nghiệp của ông Phạm Hòa Trung.

Đến ngày 12/2/2018, UBND TP.Phan Thiết cũng đã có ý kiến về việc này. Theo đó, UBND TP.Phan Thiết xác định vị trí các lô đất xin tách thửa của ông Trung từ số 64 đến 74 thuộc tờ bản đồ số 101 nằm trong quy hoạch đất trồng cây công nghiệp; nên tạm thời chưa thống nhất cho tách thửa.

Tuy nhiên, sau 1 ngày, tức vào ngày 13/2/2018, sở Tài nguyên và Môi trường Bình Thuận đã ký quyết định cho tách 11 thửa của ông Trung với diện tích hơn 9.783m2.

Sau đó, vào tháng 3/2018, Sở này lại tiếp tục sai phạm và đồng ý ký cho tách thành 90 thửa (mỗi thửa trên 100m2), tiếp tay cho ông Trung chuyển nhượng thành công các thửa đất ở nông thôn.

Sẽ thất thoát ngân sách hơn 5 tỷ nếu không thanh tra

Qua kiểm tra, đoàn thanh tra phát hiện 65/160 hồ sơ sai phạm về việc thực hiện nghĩa vụ tài chính chuyển mục đích sử dụng đất nông nghiệp sang đất ở nông thôn, văn phòng Đăng ký đất đai TP.Phan Thiết đã ghi thiếu thông tin vị trí đất nông nghiệp trước khi chuyển mục đích. Nhưng, điều đáng nói là chi cục Thuế Phan Thiết sau khi nhận hồ sơ đã không trả lại để văn phòng Đăng ký Đất đai Phan Thiết bổ sung thông tin, mà vẫn tính tiền sử dụng đất và ra thông báo nộp tiền sử dụng đất.

Cụ thể, năm 2017, bà Nguyễn Thị Như Trang được UBND TP.Phan Thiết cho chuyển mục đích sử dụng đất nông nghiệp sang đất ở nông thôn, với diện tích hơn 8.736m2 tại xã Thiện Nghiệp.

Hồ sơ điều tra - Bình Thuận: Điều tra vụ Sở tiếp tay cho các 'đại gia' đất sai phạm, thất thoát nhiều tỷ đồng (Hình 3).

Các sai phạm sẽ được xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật. (Ảnh: Duy Quan).

Văn phòng Đăng ký Đất đai Phan Thiết có phiếu chuyển thông tin địa chính đối với thửa đất trên cho chi cục Thuế Phan Thiết để tính tiền sử dụng đất. Nhưng phiếu chuyển chỉ thể hiện vị trí đất ở khu vực 3, vị trí 3; không thể hiện thông tin vị trí đất nông nghiệp trước khi chuyển mục đích để làm căn cứ tính giá đất.

Dù thế, chi cục Thuế Phan Thiết không trả lại để văn phòng Đăng ký đất đai Phan Thiết bổ sung thông tin theo quy định, mà tự ý xác định là đất nông nghiệp nằm trong phạm vi khu dân cư để tính tiền và ra thông báo số tiền phải nộp là hơn 172 triệu đồng..

Tiếp đó, ngày 18/12/2017, văn phòng Đăng ký Đất đai Phan Thiết lại có công văn gửi chi cục Thuế Phan Thiết thông báo thay đổi vị trí đất ở từ khu vực 3, vị trí 3 thành khu vực 3, vị trí 5; nhưng vẫn không bổ sung vị trí đất nông nghiệp trước khi chuyển mục đích theo quy định. 

Căn cứ thay đổi nêu trên, chi cục Thuế Phan Thiết thông báo lại số tiền phải nộp là “0 đồng”. Văn phòng đăng ký đất đai TP.Phan Thiết đã điều chỉnh thông tin và giao giấy Chứng nhận quyền sử dụng đất cho bà Trang.

Đến ngày 15/11/2018, văn phòng Đăng ký đất đai TP.Phan Thiết, chi cục Thuế Phan Thiết và phòng Tài nguyên và Môi trường tổ chức họp và xác định lại vị trí đất đó là đất nông nghiệp nằm ngoài phạm vi khu dân cư.

Một ngày sau, văn phòng Đăng ký đất đai TP.Phan Thiết có văn bản gửi chi cục Thuế Phan Thiết để tính lại số tiền sử dụng đất và thông báo lại số tiền chênh lệch phải nộp đối với thửa đất của bà Trang là hơn 933 triệu đồng.

Tương tự, trường hợp ông Phạm Hòa Trung ban đầu chỉ nộp có 196.000 đồng trên thửa đất 6.860m2. Tuy nhiên, sau đó chi cục Thuế TP.Phan Thiết đã tính lại và ông Trung phải số tiền chênh lệch nộp gần 612 triệu đồng.

Ngoài ra, các trường hợp như ông Dương Hồng Phong có diện tích là 3.541m2 phải đóng số tiền lệch hơn 535 triệu đồng. Ông Phạm Chung lệch 357 triệu đồng trên diện tích 5.100m2.

Đặc biệt, trường hợp của ông Mai Văn Triệu có diện tích trên 41.472m2 và được tính lệch so với thực tế hơn 3,3 tỷ đồng. Nếu đoàn thanh tra của tỉnh Bình Thuận không phát hiện kịp thời, chỉ 5 trường hợp nêu trên đã gây thất thoát cho ngân sách Nhà nước hơn 5,7 tỷ đồng.

Chuyển hồ sơ sai phạm cho cơ quan công an điều tra

Sau khi có kết luận chính thức, nhận thấy những sai phạm nêu trên được xác định là sai phạm có hệ thống, ông Nguyễn Ngọc Hai, Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận đã chỉ đạo Thanh tra tỉnh chuyển hồ sơ vụ việc sang cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bình Thuận, tiếp tục điều tra dấu hiệu hành vi vi phạm các quy định về quản lý đất đai và tội lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ làm trái các quy định trong xác định vị trí thửa đất; cho tách thửa trái quy định pháp luật; phân lô đất nền sang nhượng thu lợi bất chính, gây thất thoát cho ngân sách nhà nước.

Ngoài ra, ông Nguyễn Ngọc Hai cũng yêu cầu Chủ tịch UBND TP.Phan Thiết chỉ đạo các cơ quan chức năng, UBND các xã kiểm tra xử lý nghiêm các trường hợp xây dựng cơ sở hạ tầng, đường bê tông… trái phép trên đất nông nghiệp, các điểm dân cư tự phát không đúng quy chuẩn và tiêu chuẩn về xây dựng, không đúng quy hoạch xây dựng nông thôn mới.

Xác định lại chính xác các vị trí thửa đất trước khi cho chuyển mục đích đối với các hồ sơ sai phạm.

Ông Hai còn yêu cầu sở Tài nguyên và Môi trường Bình Thuận, UBND TP.Phan Thiết, chi cục Thuế Phan Thiết, văn phòng Đăng ký đất đai Phan Thiết tổ chức kiểm điểm, xử lý trách nhiệm đối với các tập thể và cá nhân có liên quan, được nêu trong kết luận của đoàn Thanh tra tỉnh.

Gửi bình luận của bạn

Bài viết liên quan

Chung cư ‘ngộp thở’ đường Hà Nội, trách nhiệm thuộc về ai?

 • 5/26/2019 9:14:55 AM

Đại biểu Quốc hội và chuyên gia cho rằng để xảy ra tình trạng xây chung cư tràn lan, thiếu hạ tầng tiện ích là trách nhiệm của nhiều cá nhân, nhiều cơ quan trong một thời gian dài.

Người dân Thủ Thiêm "ở trọ" ngay trên ngôi nhà của mình

 • 5/26/2019 9:34:42 AM

Họ từng là những cư dân thành thị, có nhà cửa như bao người khác. Nhưng rồi quy hoạch xây dựng Khu đô thị mới (ĐTM) Thủ Thiêm đã đẩy họ ra đường, trở thành những người vô gia cư. Số đông tứ tán mọi phương, số ít bám trụ và "ở trọ" ngay trên chính ngôi nhà của mình, số khác tạm cư trong những ngôi nhà xập xệ.

Bà Rịa – Vũng Tàu: Cơ sở dữ liệu địa chính huyện Châu Đức tỉnh chưa duyệt, Sở đã giao cho doanh nghiệp thầu

 • 5/25/2019 8:24:59 AM

Trước khi tỉnh có quyết định phê duyệt dự án thì sở Tài Nguyên & Môi Trường đã bàn giao cho DN triển khai dự án

Môi giới thổi giá bất động sản có bị xử phạt?

 • 5/25/2019 8:21:35 AM

Nghề môi giới bất động sản ra đời lâu nhưng thiếu hành lang pháp lý nên nảy sinh nhiều bất cập. Cơ quan quản lý thì lúng túng vì chế tài xử phạt nhẹ, không đủ sức răn đe với hành vi môi giới lệch chuẩn, tạo ra những cơn sốt ảo trên thị trường.

Long An: Doanh nghiệp ‘phù phép’ đất khu công nghiệp thành dự án

 • 5/25/2019 8:19:44 AM

Thủ tướng mới đây đã đồng ý giảm diện tích đất trong 5 khu công nghiệp tại Long An để làm khu dân cư. 

Hỗ trợ trực tuyến
Hotline:

0901 308 330

Công cụ tìm kiếm
Tin tức

Tin tức

 • Những sự việc “ồn ào” nhất năm 2019 của thị trường bất động sản
  Sự bất tín của một số chủ đầu tư, doanh nghiệp đã góp thêm gam màu tối cho bức tranh thị trường bất động sản năm nay. Trong đó, rúng động nhất là vụ án lừa đảo, chiếm đoạt tài sản hàng nghìn khách hàng của Công ty CP địa ốc Alibaba.
 • Nhà đầu tư Cocobay sa lầy với khoản nợ hàng tỷ đồng

  Khách hàng vay ngân hàng mua condotel, shophouse ở Cocobay đang nếm trái đắng khi Empire Group phá vỡ cam kết lợi nhuận khủng.

 • Dịch vụ nhà đất Quận 9

  sàn giao dịch 24h hiện tai đang triển khai dịch vụ nhà đất tại quận 9 bao gồm dịch vụ ký gửi nhà đất và dịch vụ làm pháp lý tại quận 9 và các quận lân cận. dịch vụ nhanh gọn cho khách hàng không mất nhiều thời gian, giảm tối đa chi phí cho quý khách 


 • Phường Long Trường Quận 9
  - Địa chỉ tại 1341 đường Nguyễn Duy Trinh, phường Long Trường, Quận 9, Thành phố Hồ Chí Minh.
  - Điện thoại: (08) 37461111 - Fax: (08) 37461111.
  - Vị trí: Phía Đông giáp phường Trường Thạnh; phía Tây giáp phường Phú Hữu; phía Nam giáp Sông Đồng Nai; phía Bắc giáp phường Tăng Nhơn Phú B.
  - Diện tích tự nhiên: 1.266,3805 ha
  - Phường Long Trường có 5 khu phố với 35 tổ dân phố.
  - Dân số: 2.757 hộ, 10.789 nhân khẩu
 • Phường Long Bình Quận 9

  Vị trí đia lý: Phường Long Bình có diện tích 16,77 km², dân số năm 1999 là 14.410 người,[2] mật độ dân số đạt 864 người/km².

  Phía Đông : giáp sông Đồng nai và tỉnh Đồng Nai

  Phía Nam : giáp phường Long Phước Quận 9

  Phía Tây : giáp phường Long Thạnh Mỹ

  Phía Bắc: giáp Bình Dương

 • Phường Long Phước Quận 9
  Phường Long Phước là một trong 13 đơn vị hành chính mới của Quận 9, được thành lập trên cơ sở xã Long Phước, huyện Thủ Đức cũ. Phường Long Phước có tổng diện tích 2.450ha, dân số khoảng 12.000 người, có 5 khu phố với 35 tổ nhân dân.
 • Có đúng từ ngày 15/10, xe gắn máy không được chạy quá 40km/h?
  VTV.vn -Do nhầm lẫn giữa khái niệm xe máy và xe gắn máy nên nhiều người dân nhầm lẫn tốc thông tin tốc độ tối đa của xe máy tại Thông tư 31
 • Dấu hiệu bán “dự án ma” của địa ốc Winland
  (PLVN) - Quảng cáo rầm rộ trên mạng xã hội, các website buôn bán bất động sản về các dự án ở Bà Rịa - Vũng Tàu, Đồng Nai... nhưng theo tìm hiểu từ địa phương, các dự án của Công ty Cổ phần Đầu tư Địa ốc Winland đều không có thật. 
 • Nhận ký gửi nhà đất
  Hiện nay SANGIAODICH24H.VN của chúng tôi đang triển khai và thử nghiệm cung cấp dịch vụ trọn gói nhằm giúp quý khách rút ngắn thời gian và tiết kiệm tiền bạc. Nhưng dịch vụ vẫn mang đến hiệu quả cao nhất trong giao dịch bất động sản. Dịch vụ trọn gói của chúng tôi bao gồm 2 gói khác nhau để quý khách có thể linh hoạt chọn lựa phù hợp với bất động sản cần bán của mình.
 • Quy hoạch điều chỉnh 'tùm lum', Bộ Xây dựng yêu cầu công khai lên cổng
  TPO - Bộ Xây dựng vừa có công văn yêu cầu UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương đăng tải các đồ án quy hoạch chung, phân khu, quy hoạch chi tiết… lên Cổng thông tin điện tử của Bộ. Yêu cầu này nhằm, tăng cường chấn chỉnh công tác quy hoạch xây dựng, quản lý phát triển đô thị theo quy hoạch được duyệt.
 • Dự án đất nền Quận 9 năm 2019
  Dự án đất nền Quận 9 năm 2019, trên một số tuyến đường như Liên Phường, Nguyễn Xiển, Nguyễn Văn Tăng, Hoàng Hữu Nam, Lã Xuân Oai, Nguyễn Duy Trinh, Nguyễn Xiển, Trường Lưu, Đỗ Xuân Hợp,  Bưng Ông Thoàn (quận 9)…
 • Bán đất nền đường nguyễn duy trinh Quận 9, Quận 2
  Để biết giá mới nhất năm 2019 Bán đất nền đường nguyễn duy trinh Quận 9, Quận 2 quý khách vui lòng lien hệ trực tiếp qua hotline 0901308330 hoặc gửi tin nhắn qua zalo 0901308330 để chúng tôi liên hệ tự vấn trực tiếp
 • Vì sao Địa ốc Alibaba có hơn 2.500 nhân viên dù chỉ bán dự án ma?
  "Cách hoạt động, huy động vốn của Địa ốc Alibaba rất đáng ngờ. Rao bán những dự án đất nền không đủ hồ sơ pháp lý nhưng công ty lại cam kết siêu lợi nhuận" - ông Đặng Hùng Võ nói.
 • Những sắc màu giúp nới rộng không gian nhà bạn
  Sống ở thành thị “tấc đất tấc vàng”, nên hầu hết các gia đình đều tận dụng triệt để diện tích khu đất nhà mình để xây dựng, nhưng không gian sinh hoạt chung và phòng riêng vẫn thường rất nhỏ vì “đất chật người đông”. Tuy nhiên, nếu hiểu một số quy tắc khi dùng màu sơn sẽ giúp “đánh lừa” thị giác, khiến không gian nhỏ hẹp bỗng trở nên rộng rãi và thoáng đãng hơn.
 • CHUYỂN ĐỔI ĐẤT KCN THÀNH KDC Hệ lụy đã được báo trước
   Việc xén đất khu công nghiệp (KCN) để phân lô bán nền đi ngược với chủ trương di dời nhà máy ra khỏi khu dân cư (KDC), để lại hệ quả nặng nề cho mai sau.
 • Dùng ngân sách tỉnh làm đường đến dự án của doanh nghiệp
  Thời gian gần đây, người dân địa phương phản ánh việc cơ quan chức năng đang xây dựng một tuyến đường tại vùng ven thành phố Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi, dẫn đến dự án của doanh nghiệp với tổng mức đầu tư hàng chục tỷ đồng.
 • TP.HCM kêu khó xử cán bộ sai phạm: Cứ luật mà làm
  Theo lãnh đạo TP.HCM, đa số cán bộ, công chức liên quan sai sót ở dự án KCNC (quận 9) đã về hưu, có người đã mất nên khó xử lý.
 • Để chặn TT Trump tái đắc cử, Trung Quốc chấp nhận rủi ro suy thoái
  CNBC dẫn lời giới đầu tư rằng Trung Quốc đang ấp ủ một chiến lược “nhìn xa trông rộng” nhằm đánh bại Trump trong cuộc chiến thương mại khốc liệt này.
 • Nhiều rủi ro khi đầu tư bất động sản
  Vài năm gần đây, thị trường bất động sản (BĐS) trong nước tăng trưởng nóng nên nhiều người đầu tư vào BĐS. Tuy nhiên, muốn trở thành một nhà đầu tư BĐS thì phải nắm vững pháp lý và am hiểu thị trường, bởi đầu tư BĐS có nhiều rủi ro.
 • Biến trường học thành nơi phục vụ khách Trung Quốc
  Tràn lan cơ sở trái phép chuyên phục vụ du khách Trung Quốc tại TP Nha Trang (Khánh Hòa).
Liên kết website


Facebook
 


Hộ Trợ Trực Tuyến